Agata Radtke - tłumaczenia, tłumacz pisemny i ustny języka niemieckiego oraz tłumacz przysięgły języka szwedzkiego.

PLDESV

priser

Arvodet för simultan- eller konsekutivtolkning beräknas per hel arbetsdag (högst 8 timmar) eller halv arbetsdag (högst 4 timmar) och är 1200 resp. 600 PLN. Detta basarvode kan ändras beroende på uppdragets krav.

Priset på översättningar fastställs per sida (1800 tecken), beror på textens typ, volym och leveranstid och är 60 PLN.

Alla priser är nettopriser.

FELIX Agata Radtke
felix.reklama@interia.pldesign Linia2