Agata Radtke - tłumaczenia, tłumacz pisemny i ustny języka niemieckiego oraz tłumacz przysięgły języka szwedzkiego.

PLDESV

oferta

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia w dziedzinach: bankowość, finanse, biznes, prawo, Unia Europejska - projekty i współpraca regionalna, teksty specjalistyczne (umowy, plany biznesowe, dokumenty księgowe, materiały szkoleniowe, gospodarka wodno-ściekowo-odpadowa, ochrona środowiska, teksty techniczne) i promocyjne. Także tłumaczenia tekstów literackich.

 

Tłumaczenia ustne

Negocjacje i rozmowy pomiędzy firmami, wizyty oficjalnych delegacji na szczeblu rządowym i samorządowym, konferencje, kongresy, prezentacje i szkolenia, wystąpienia naukowe, konferencje prasowe, imprezy literacko-artystyczne. Tłumacz symultaniczny w kabinie, konsekutywny ("obok" mówcy), także tłumaczenia szeptane jako forma tłumaczenia symultanicznego bez wsparcia sprzętu.

Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych

FELIX Agata Radtke
felix.reklama@interia.pldesign Linia2