Agata Radtke - tłumaczenia, tłumacz pisemny i ustny języka niemieckiego oraz tłumacz przysięgły języka szwedzkiego.

PLDESV

profil

Översättningar

Alla typer av texter (avtal, officiella handlingar, affärsplaner, årsredovisningar, utbildningsmaterial, bruksanvisningar, produktbeskrivningar) inom följande områden: affärs- och finansväsen, bankväsen, juridik, teknik och tillverkning, vatten/avlopp/avfall och miljöproblematik, tekniska texter, politiskt och regionalt samarbete, EU. Litterära texter.

 

Simultan- och konsekutivtolkning

Vid officiella statsbesök, konferenser, kongresser, presentationer och kurser, affärshandlingar, presskonferenser.

Jag har Inrikesministeriums  säkerhetscertifikat.

FELIX Agata Radtke
felix.reklama@interia.pldesign Linia2